Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları ve Yayın Politikası

1-) Bu site ’de sunulan hizmetler Cafehbr.com (bundan böyle kısaca “Cafehbr.com” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve site ’nin yasal sahibi Cafehbr.com olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Cafehbr.com‘a aittir.

2-) Cafehbr.com’da yer alan her hangi bir sayfaya girilmesi halinde aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır. Bu şartların kabul edilmemesi durumunda İnternet Sitesine girilmemelidir.

3-) Cafehbr.com‘u kullanan kişi, ilk kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan “Kullanım Koşulları” nı kabul etmiş sayılır. Cafehbr.com, “Kullanım Koşullarını”, değişiklikleri çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için “Kullanım Koşullarını” düzenli olarak takip etmek, Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam eden kişi, “Kullanım Koşulları ’nda ki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

4-) Cafehbr.com için bilgiler çeşitli kaynaklardan (sosyal medya, internet siteleri, basın bültenleri vb.) derlenerek sunulmaktadır.   Cafehbr.com editörleri ve site sahipleri, veri girişinde oluşabilecek hatalardan, eksik veri girişinden, verilerin güncelliğinden, veri kaynağındaki hatalardan, sitede gösterilen bilgilerin doğruluğu vb. den sorumlu tutulamaz ve sorumluluk kabul etmez.

5-) Cafehbr.com, site kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda, açıktan veya ima yolu ile hiçbir garanti vermez. Cafehbr.com yanlış veya eksik bilgiden sorumlu değildir.

6-) Cafehbr.com sitenin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle Sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir.

7-) Cafehbr.com Bu Siteye erişimi, herhangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.

😎 Cafehbr.com, sitenin kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler veya siteye bağlı olarak yapılan eylemler veya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, sitenin içerdiği materyalden, sitenin kullanımından sonra alınan bir karar veya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dâhil) zararlardan sorumlu değildir.

9-) Cafehbr.com, internet sitesinde yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıktan veya ima yolu ile herhangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma ve internet sitelerinde kullanma ancak aşağıdaki koşullar dâhilinde yapılabilir:

Kişisel kullanım 

10-) Cafehbr.com ‘da yer alan bilgilerin kullanımı kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da yazıdan normal yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz.

11-) Cafehbr.com ‘da yer alan makalelerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde kaynak gösterilmeden izinsiz olarak kullanılamaz.

12-) Cafehbr.com ‘da yer alan veriler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için indirebilir veya yazdırılabilir.

13-) Cafehbr.com sitesinde yer alan veriler herhangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara kişisel bilgilendirilme maksatlı olarak, içeriğin Cafehbr.com tarafından sağlandığı ve burada belirtilen kayıt ve şartlara onların da uymak zorunda olduklarını belirtilerek gönderilebilir.

Sorumluluk Reddi

14-) Cafehbr.com, bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satıla bilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

15-) Cafehbr.com ‘da yer alan dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle Cafehbr.com sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan Cafehbr.com sorumlu tutulamaz.

16-) Cafehbr.com sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan, Cafehbr.com ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

17-) Bu bilgiler doğrultusunda, Cafehbr.com, bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Cafehbr.com dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

18-) Cafehbr.com, İnternet Sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Cafehbr.com